Nieuws

25 augustus 2023
#12 Boontje komt om zijn loontje ….helaas!

Aan onze beleidsmakers: Het is nu eindelijk tijd om op onze vragen en verzuchtingen te antwoorden! En om actie te nemen!

21 februari 2023
#11 Verjaardagseditie

Een jaar na lancering is het hoog tijd om onze claims te actualiseren. We pleiten voor een coherente en holistische energievisie die geen enkele koolstofarme technologie a priori uitsluit, maar wel rekening houdt met onze toekomstige welvaart, het klimaat en het welzijn van onze burgers.

7 februari 2023
#10 Mogelijke opties voor alle Belgische kerncentrales

Schematisch overzicht van de mogelijkheden tot verlenging van de 7 Belgische reactoren, als verduidelijking in het kader van het huidige debat

20 januari 2023
#9 Publieke consultatie Elia

Nu is het tijd om de krachten te bundelen en alle kennis, talent en middelen waarover we beschikken te gebruiken, om beleidsbeslissingen te nemen op basis van feiten en wetenschap in het belang van België en in solidariteit met de EU.
KTLO verwelkomde de gelegenheid om te reageren op de publieke consultatie van Elia.

13 januari 2023
#8 OECD-NEA enquête

De OECD Nuclear Energy Agency (NEA) voert een enquête uit over de perceptie van kernenergie met als doel aansluiting te vinden bij de waarden van de bredere samenleving.

18 oktober 2022
#7 Race to zero

Er staan ons met de energietransitie gigantische uitdagingen te wachten in alle sectoren. Innovatie is de weg vooruit. Pieter Van de Perre, een van onze auteurs, maakt in deze presentatie een roadtrip langs het volledige spectrum.

27 augustus 2022
#6 Een oorlogsverlenging voor D3/T2

Werknemers van de Belgische kerncentrales laten hun stem horen via een open brief. Wij verwelkomen deze moedige brief en staan hier volledig achter!

4 maart 2022
#5 “60 is het nieuwe 40”

Een levensduurverlenging past perfect in de circulaire logica.

3 maart 2022
#4 Een hefboom om de factuur binnen de perken te houden

Een levensduurverlenging van onze kernreactoren gaat altijd in de richting van een lagere prijs voor de consument en een lagere kost voor de staat.

28 februari 2022
#3 Bevoorrading kernbrandstof

Er bevinden zich voldoende reserves kernbrandstof in veilige landen. Dus ook géén afhankelijkheid van Rusland.

25 februari 2022
#2 Do No Significant Harm

Het Europese onderzoekscentrum JRC bevestigt dat kernenergie geen significante impact op het milieu heeft, niet meer dan wind- en zonne-energie.

23 februari 2022
#1 CO2, een kwestie van klimaaturgentie

Het is een onweerlegbaar feit dat een kernverlenging beduidend minder CO2 de lucht in blaast.

Menu