Keep The Lights On:

Voortschrijdend inzicht in het energiedebat en een nieuwe koers – nu!

Blind voor alle argumenten stort België zich in de perikelen van de kernuitstap.

Energiefactuur: oncontroleerbaar. Concurrentiepositie Belgische ondernemingen: ondermijnd. Bevoorradingszekerheid: onbestaande. CO2-uitstoot: niet minder, maar meer. Dat staat ons te wachten bij een nucleaire uitstap. België koerst met open ogen af op een ecologische mislukking, het reduceren van de koopkracht en het uitwissen van onze economische slagkracht.

“Only fools and dead men don’t change their minds.
Fools won’t. Dead men can’t.”

John H. Patterson

De afgrond gaapt, iedereen ziet de kloof en toch rennen we met oogkleppen op naar de onvermijdelijke val.

Het is als geëngageerde burgers onze plicht op te staan. We zijn wars van politieke overtuiging, als belangeloze ondernemers, ingenieurs, academici, en wetenschappers, extreem verontrust over de langdurige nefaste gevolgen van een volledige kernuitstap in 2025. De context is compleet veranderd sinds 2003 en nog meer sinds september 2020 bij het sluiten van het federaal regeerakkoord. Als de feiten wijzigen, zouden ook conclusies dat moeten doen.

Wij vragen dan ook een langetermijnvisie gestoeld op feiten. Een goed functionerende wasmachine vervang je niet door een duurdere die meer verbruikt maar niet beter wast. Wat rest als de glans van de nieuwe machine verdwijnt, is vuile was en een financiële kater. We zullen dan aan de buren moeten vragen om een deel van onze was te doen. En net dat is wat het zogenaamde Plan A omvat, waarbij gas kernenergie vervangt, en waarover de federale regering wil beslissen in maart 2022. Er zijn nieuwe elementen in het debat die moeten meegenomen worden in het beslissingsproces. Wij vragen aan de regering om daarmee rekening te houden in het belang van België, al zijn burgers en de planeet.

De urgente klimaatproblematiek an sich zou voldoende moeten zijn om geen CO2-arme energiebronnen te vervangen door gascentrales. Bovendien heeft de pandemie de slagkracht van de overheid danig verzwakt. De geopolitieke spanningen nemen de laatste maanden alleen maar toe. Alle knipperlichten staan op rood wat toekomstige gastoevoer betreft. België kan het zich niet veroorloven nog verder af te glijden, de concurrentiepositie van ondernemingen verder aan te tasten en haar burgers in armoede te drijven. België is bij de top van de wereld op het vlak van kennis en expertise in nucleaire technologie. Het zal quasi onmogelijk zijn om achteraf terug in te haken als we dat nu lossen.

De ondertekenaars van deze brief onderschrijven, elk in hun expertisedomein, de analyses en zijn het roerend eens met de conclusie : de volledige kernuitstap in 2025 is een foutieve keuze waarvan ons land heel lang de gevolgen zal dragen.

Concreet wensen de ondertekenaars:

Vergelijkende studie

De ondertekenaars wensen dat de federale regering een geactualiseerde vergelijkende studie voor Plan A (sluiting 7 reactoren en vervangcapaciteit 1.6 GW bijkomende gascentrales) en Plan B (sluiting 5 reactoren) voorlegt met duidelijke vermelding van basishypothesen en randvoorwaarden. Op basis van diepgaande analyses door talrijke academische deskundigen blijkt dat er een structureel tekort aan capaciteit is en dat back-up uit de buurlanden niet gegarandeerd is.

Verlenging

De ondertekenaars wensen dat minstens 2 kerncentrales (D4/T3) voor minimum 10 jaar worden verlengd.

Coherente en holistische energievisie

De ondertekenaars wensen dat een coherente en holistische energievisie voor België en deelstaten wordt uitgewerkt in een Europese context en dat deze in het huidige decennium in uitvoering wordt gebracht.

Het licht moet letterlijk en figuurlijk aanblijven. Dat is wat alle ondertekenaars van deze brief willen benadrukken. Voor wie de volledige analyse wil lezen verwijzen we naar de perspectieven hieronder. Wie zelf zijn stem wil uitbrengen om onze oproep kracht bij te zetten kan dat op deze petitie

Perspectieven

Klimaaturgentie

Toont België leiderschap of worden we een achterblijver?

Kernafval

Maar wat met het kernafval?

Geopolitiek

Willen we echt alleen op gas en zeldzame metalen vertrouwen om de energietransitie van Europa te waarborgen?

Nucleaire technologie

Willen wij opnieuw technologische expertise verliezen waarvoor België wereldtop is?

Bevoorradingszekerheid

Een kernuitstap maakt België té afhankelijk van import en gas.

Socio-economische aspecten

Zonder kernenergie zal de energiekost alleen maar toenemen.

De auteurs hebben deze analyses onder hoge tijdsdruk in de vrije tijd opgesteld. Nieuwe inhoudelijke inzichten kunnen tot wijzigingen leiden en zo de analyses verdiepen.

Internationale rapporten

Klik op het logo om het rapport te openen

Menu