Keep The Lights On:

Voortschrijdend inzicht in het energiedebat en een nieuwe koers – nu!

“Only fools and dead men don’t change their minds.
Fools won’t. Dead men can’t.”

John H. Patterson

We pleiten voor een coherente en holistische energievisie die geen enkele koolstofarme technologie a priori uitsluit, maar wel rekening houdt met onze toekomstige welvaart, het klimaat en het welzijn van onze burgers.

Op 16 februari 2022 lanceerden we deze website. De ondertekenaars onderschreven, elk in hun expertisedomein, de analyses (zie perspectieven) en waren het roerend eens met de conclusie : de volledige kernuitstap in 2025 zou een foutieve keuze zijn geweest waarvan ons land heel lang de gevolgen zou dragen. Sindsdien zijn we het publiek blijven informeren via onze nieuwsitems, want we vinden het essentieel dat de wetenschap en de feiten primeren.

Een jaar na datum stellen we vast dat zo goed als al onze waarschuwingen en analyses bewaarheid zijn geworden en dat zowel de regering als hun adviseurs hun mening (terecht) hebben bijgesteld. Maar we stellen ook vast dat vele van onze vragen nog steeds niet beantwoord zijn en dat de risico’s zich verder opstapelen (zie newsitem #9). Hoog tijd dus voor een update van onze claims.

De doelstellingen die KTLO voor ogen heeft:

  • onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen;
  • onze afhankelijkheid van laakbare regimes verkleinen;
  • een robuust en veerkrachtig elektriciteitssysteem verwezenlijken;
  • welzijn en welvaart voor burgers en economie verankeren.

Concreet wensen de ondertekenaars:

1) Een coherente en holistische visie op elektriciteit:

De ondertekenaars wensen dat er – zonder voorafnames qua technologie en rekening houdend met het gehele elektriciteitssysteem – een coherente en holistische visie op vraag en aanbod van elektriciteit voor België en deelstaten wordt uitgewerkt in een Europese context en dat deze in het huidige decennium in uitvoering wordt gebracht.

Laat ons ophouden met voor- en tegenstanders van zon/wind- of kernenergie tegen elkaar op te zetten. Laat ons de krachten bundelen en alle kennis, talent en middelen, die we realistisch gezien tot onze beschikking hebben, gebruiken om op bewijs en wetenschap gebaseerde beleidsbeslissingen te nemen in het belang van België en in solidariteit met de EU.

De prangende vraag is wat de optimum mix is tussen wind/zon en nucleair binnen een lange termijn-electrificatievisie. De uitbouw van elektriciteitssystemen neemt immers decennia in beslag.

2) Een nieuwe kans voor kernenergie:

Nucleaire technologie maakt als koolstofarme technologie deel uit van de mix. In verschillende landen is er ondertussen een nucleaire renaissance ingezet. De overgrote meerderheid van de Belgen is voor het openhouden van onze kerncentrales. België, wereldwijd erkend voor haar hoogstaande nucleaire expertise, moet haar verantwoordelijkheid en rol verder opnemen:

  • Het parlement moet de wet op de kernuitstap afschaffen om zo het investerings- en onderzoeksklimaat richting nieuwe vormen van kernenergie (SMR’s van huidige én toekomstige generaties) aan te zwengelen;
  • De operator moet door de regering worden verplicht geen onomkeerbare handelingen te stellen in de stilgelegde reactoren (zie newsitem #6) om zo alle opties open te houden;
  • De regering moet onmiddellijk de nodige stappen nemen om een maximaal aantal kernreactoren voor een maximale tijd te verlengen (zie newsitem #10), uiteraard onder de stricte controle van de nucleaire waakhond FANC;

Het licht moet letterlijk en figuurlijk aanblijven. Dat is wat alle ondertekenaars van deze brief willen benadrukken. Voor wie de volledige analyse wil lezen verwijzen we naar de perspectieven hieronder. Wie zelf zijn stem wil uitbrengen om onze oproep kracht bij te zetten kan dat op onze petitie, die nog steeds voor ondertekening open staat, met de hernieuwde claims.

Perspectieven

Klimaaturgentie

Toont België leiderschap of worden we een achterblijver?

Kernafval

Maar wat met het kernafval?

Geopolitiek

Willen we echt alleen op gas en zeldzame metalen vertrouwen om de energietransitie van Europa te waarborgen?

Nucleaire technologie

Willen wij opnieuw technologische expertise verliezen waarvoor België wereldtop is?

Bevoorradingszekerheid

Een kernuitstap maakt België té afhankelijk van import en gas.

Socio-economische aspecten

Zonder kernenergie zal de energiekost alleen maar toenemen.

De auteurs hebben deze analyses onder hoge tijdsdruk in de vrije tijd opgesteld. Nieuwe inhoudelijke inzichten kunnen tot wijzigingen leiden en zo de analyses verdiepen.

Internationale rapporten

Klik op het logo om het rapport te openen

Menu